parallax background

Interactive Graphic Installation

Mail Art Action – Ludzie Listy Piszą
18th September 2017
Article illustrations for SZAJN magazine
28th March 2017

Interactive Graphic Installation

Concept | Graphics | Sculpting

ładNIEładnie – interaktywna instalacja graficzna.

Drewniana instalacja jest przestrzennym kolażem, który może być dowolnie składny przez odbiorcę. Inspiracją do projektu było przełamywanie blokad twórczych. Po trudnym procesie kreatywnym osiągnęłam pożądany efekt dopiero w momencie poddania się procesowi i zaprzestaniu surowej oceny własnych szkiców wstępnych. Realizacja włącza jej odbiorcę w proces tworzenia oraz pozwala mu wejść w rolę artysty. Skłania także do przełamywania barier kreatywności. Nie ma dobrego lub złego układu elementów. Odbiorca sam poddaje ocenie zbudowaną przez siebie rzeźbę. Instalacja jest naturalną konsekwencją moich wcześniejszych realizacji, w których wykorzystywałam technikę kolażu, grafikę obiektową oraz tworzyłam dzieła interaktywne.